Deel 1, levensreddende handelingen:

 1. 4 basisprincipes van EHBO 
 2. Veiligheid bij het hulpverlenen
 3. De toestand van het slachtoffer beoordelen
  ▪ Bewustzijn te controleren
  ▪ De ademhaling te beoordelen
  ▪ De onder 5 genoemde letsels vast te stellen
 4. Hulpdiensten te alarmeren (na controle bewustzijn)
 5. Eerste Hulp verlenen aan baby’s of kinderen met een:
  ▪ Circulatiestilstand (reanimatie inclusief bedienen AED)
  ▪ Bewusteloosheid (inclusief stabiele zijligging)
  ▪ Verslikking, verstikking of verdrinking

Deel 2, Basis Eerste Hulp: 

 1. Behandelen van de volgende letsels
  ▪ Bloeding
  ▪ Huidwond
  ▪ Brandwond
  ▪ Letsel aan het bewegingsapparaat
  ▪ Nek- en wervelletsel en hoofdletsel  (mogelijke hersenschudding)

Deel 3, Kleine ongevallen en de luchtwegen

▪ Vergiftiging (+CO vergiftiging)
▪ Vinger tussen de deur
▪ Neusbloeding
▪ Vuiltje in het oog
▪ Vreemd voorwerp in neus en oor
▪ Tand door de lip
▪ Verloren / afgebroken tand
▪ Koorts en koortsstuipen
▪ Astma
▪ Ernstige allergie

Deel 4, brandbestrijding

▪ Hoe ontstaat brand
▪ Brandsoorten en soorten brandblussers
▪ Brandbestrijding alsmede brandpreventieve maatregelen
▪ Communicatie onderling en met de hulpdiensten

Deel 5, Ontruiming

▪ Veiligheid in en rond het gebouw
▪ Hoe verloopt de alarmering
▪ Interne communicatie
▪ Ontruimingsprotocol
▪ Communicatie Hulpdiensten
▪ Table Top oefening