Onze visie op opleiden in relatie tot Covid-19

Ten tijde dat we dit schrijven zijn veel versoepelingen doorgevoerd. Vanuit onze branche zijn er nog weinig restricties die gelden voor het ehbo en reanimatie onderwijs. Natuurlijk staat het cursisten vrij om voor zichzelf die maatregelen te nemen die ze zelf belangrijk vinden. Op de eerste plaats moet gezegd worden dat wij niet controleren of iemand wel of niet gevaccineerd is. Wij checken dan ook geen QR codes of iets dergelijks. Uiteraard checken wij wel bij binnenkomst of iemand Corona gerelateerde klachten heeft of met iemand in aanraking geweest is die klachten heeft, positief is of op een uitslag wacht.

Verder continueren wij de hygiëne maatregelen die we sinds het uitbreken van de pandemie ingevoerd hebben. Cursisten ontsmetten hun handen bij binnenkomst en zo vaak als zij dit wensen. Voor de reanimatie zorgen wij er voor dat iedere cursist een pop krijgt met nieuwe longen en nadat deze aangebracht zijn wordt de pop ontsmet. Cursisten mogen ook weer oefenen op elkaar mits elke individuele cursist daarmee instemt. Wil je liever niet je mede cursisten aanraken dan kun je bijvoorbeeld een verbandje om je eigen enkel aanleggen in plaats van om de pols van een medecursist.

Na iedere cursus worden alle stoelen en tafels gedesinfecteerd met alcohol en op de toiletten is alcohol aanwezig om deurknop, spoelknop en toilet te kunnen ontsmetten.

Tijdens onze lessen hoeven geen mondkapjes meer gedragen te worden en 1,5 meter afstand is niet langer verplicht. Wij vinden ventilatie wel belangrijk dus we streven er naar om altijd de ramen of deuren open te houden.

Mochten toekomstige overheidsmaatregelen daar aanleiding toe geven dan zullen wij de dan geldende branche adviezen weer een op een overnemen.

Heb je vragen over deze corona maatregelen? Stuur dan een mail naar info@elitas.nl