BHV Basis cursus: E-learning en 1 dag praktijk

Kies jij er voor om je collega’s en gasten te helpen als hen iets overkomt? Voeg dan de daad bij die keuze en wordt BHV-er. Je volgt in je eigen tijd een E-Learning in vier tot zes uur, daarna volg je een live online cursus onder begeleiding van een instructeur en je sluit af met een praktijksessie waarbij je de reanimatie oefent en met kleine blusmiddelen leert omgaan. Tijdens dit praktijkdeel houden we natuurlijk minimaal 2 meter afstand tot elkaar en nemen we alle voorgeschreven hygiënische maatregelen.

De basiscursus Bedrijfshulpverlening bestaat uit twee onderdelen: 

  1. BHV Eerste Hulp: In dit onderdeel wordt aandacht besteed aan het theoretische en praktische gedeelte van levensreddende en overige Eerste Hulp handelingen.
  2. BHV Brand en Ontruiming: Hierin wordt aandacht besteed aan communicatie, de omgang met kleine blusmiddelen en het daadwerkelijk blussen van een beginnende brand met blusapparatuur. Tevens wordt de samenwerking met externe hulpverleningsdiensten behandeld en de rol van de BHV-er bij een ontruiming.

Cursusdata open inschrijving basiscursus BHV:
9 juni 2020 0900 – 1300 uur, 14 sep 2020 0900 – 1300 uur, 12 nov 2020 0900 – 1300 uur.

Cursusdata praktijksessie open inschrijving basis BHV:
De cursusdata worden bepaald met inachtneming van de maatregelen rondom Covid-19.

Het examen bestaat uit een praktisch en theoretisch deel. Wanneer je het examen met goed gevolg hebt afgelegd, ontvang je een BHV pas.  

Het theorie-examen zit in de online module en bestaat uit diverse toetsen met meerkeuzevragen voor Eerste Hulp en Brand & Ontruiming. De online module wordt afgesloten met een examen met eveneens meerkeuzevragen. Voor het praktijkdeel moet je tijdens de praktijkdag een aantal verrichtingen op de juiste manier uitvoeren. De instructeur beoordeelt de competenties en indien die aangetoond zijn wordt dit vastgelegd. De BHV pas is een jaar geldig vanaf de uitgifte datum. Heb je uiterlijk binnen drie maanden na het verstrijken van de geldigheidsduur geen herhalingscursus gevolgd, dan moet je opnieuw de Basisopleiding BHV behalen.

De cursus is op te delen in BHV-Eerste hulp en BHV-Brand en ontruiming.

BHV-Eerste Hulp
Bij de eerste hulp cursus gaan leggen we de focus op het reanimeren inclusief AED en bewusteloosheid met normale ademhaling. Daarnaast focussen we op huidwonden, ernstig uitwendig bloedverlies/shock, brandwonden, botbreuken en ontwrichtingen, kneuzingen, verstuikingen en oogletsel.

BHV-Brand en Ontruiming
In het tweede onderdeel van de cursus gaan we specifiek in op brand-gerelateerde zaken. Onderdelen hiervan zijn het ontstaan van brand, de brandsoorten, de soorten brandblussers, brandbestrijding alsmede brandpreventieve maatregelen, communicatie en ontruiming.  

De kosten voor de basiscursus zijn onder te verdelen in onderstaande posten:

  • E-learning, Online les en praktijk: € 225,00 per persoon Alleen EH of B&O: € 125,00 per persoon
  • E-learning plus 1 dag klassikaal: € 225,00 p.p. plus 1 x € 13,50 lunchkosten Alleen EH of B&O: € 128,00 p.p.
  • Volledig klassikaal, 2 dagen : € 295,00 p.p. plus 2 x € 13,50 lunchkosten Alleen EH of B&O: € 175,00 p.p. plus 1 x € 13.50 lunchkosten
  • Incompany: Voor een cursus op locatie kan gekozen worden uit een van bovenstaande varianten. Het minimum bedrag voor een incompany cursus is steeds gebaseerd op 8 cursisten.

Indien gewenst kan voor het onderdeel reanimatie een Rode Kruis Reanimatie certificaat verstrekt worden zodat cursisten zich ook op kunnen geven als Burgerhulpverlener. De meerkosten bedragen € 15,00 per persoon. 

Alle genoemde prijzen zijn excl. BTW.

Inschrijven
Inschrijven