BHV voor kinderdagverblijven

Sinds 1 januari 2018 is de nieuwe wet IKK in werking getreden. Een van de in de wet geregelde zaken is de betere aansluiting van het veiligheids- en gezondheidsbeleid op de praktijk. Ook het verlenen van adequate Eerste Hulp is hier een onderdeel van. Daarom wordt er sinds 1 januari 2018 nog maar een handvol cursussen EHBO aan Baby’s en Kinderen (EHAK) door de Rijksoverheid erkend. Het certificaat EHBO aan Baby’s en Kinderen van het Rode Kruis is er daar een van en voldoet dus aan de nieuwe wet IKK.

In het kort:

 • Je kunt levensreddende handelingen uitvoeren
 • Je kunt eerste hulp verlenen bij letsels
 • Je leert het plotseling zieke kind herkennen
 • Je kunt een beginnend brandje blussen
 • Je leert hoe jullie pand snel ontruimd kan worden 
 • Je leert je omgeving beter veilig te maken en te houden

De cursus bestaat uit Eerste Hulp en Brand & Ontruiming. Voor beide onderdelen geldt een online module die afgesloten wordt met een theorie examen. Beide certificaten geven toegang tot de praktijkdag. Het is ook mogelijk om één van de onderdelen te volgen indien vrijstelling verkregen wordt.

Volgens de wet moet er altijd een volwassene aanwezig zijn tijdens de openingstijden van het kinderdagverblijf wat niet per definitie een pedagogisch medewerker hoeft te zijn. Zou niet elke medewerker van een kinderdagverblijf op zijn minst Eerste Hulp moeten kunnen verlenen aan baby’s en kinderen? Wij vinden van wel. Daarom is het ook mogelijk om het onderdeel EHBO aan baby’s en kinderen van het Rode Kruis te volgen door andere medewerkers samen met de BHV-ers. We zien vaak dat het hele team dit volgt en een deel daarnaast de Brand & Ontruiming doet. Natuurlijk kan men ook het hele programma volgen met het hele team.

De inhoud van de cursus is op te delen in vijf onderdelen, namelijk:

 • Deel 1, levensreddende handelingen:
 • Deel 2, Basis Eerste Hulp:
 • Deel 3, Kleine ongevallen en de luchtwegen
 • Deel 4, brandbestrijding
 • Deel 5, Ontruiming
Bekijk volledig programma

Cursus EHBO aan Baby’s en Kinderen (EHAK) Open Inschrijving.
Indien medewerkers tussentijds een cursus EHAK willen volgen dan kunnen zij zich inschrijven via een open inschrijving.  Zij kunnen dan bij de inschrijving de facturatiegegevens van de werkgever opgeven.

Open inschrijving EHAK

Geldigheid van het BHV certificaat

Het BHV certificaat heeft een geldigheidsduur van twee jaar. Wij adviseren om jaarlijks te herhalen. Dat geldt ook voor het certificaat EHBO aan baby’s en kinderen (buiten de BHV) Een herhalingsles is volledig klassikaal en duurt een halve dag. Dat kan overdag of ’s avonds.

Prijzen BHV basis cursus voor kinderdagverblijven: E-learning plus 1 dag klassikaal: € 225,00 p.p  (€ 128,00 indien 1 dagdeel gevolgd wordt) Voor degenen die liever volledig klassikaal onderwijs volgen is er ook de mogelijkheid om voor een groep de klassikale tweedaagse cursus BHV Basis voor KDV af te nemen voor een kinderdagverblijf. Deze kosten bedragen € 295,00 p.p met een minimum van acht cursisten. Is het aantal kleiner dan is de groepsprijs € 2.400,00 inclusief lunch. 

Prijzen herhalingscursus BHV basis voor kinderdagverblijven: E-learning plus 1 dagdeel klassikaal: € 92,00 p.p. Voor degenen die liever volledig klassikaal onderwijs volgen is er ook de mogelijkheid om voor een groep de klassikale 1 daagse herhalingscursus BHV voor KDV af te nemen voor een kinderdagverblijf. Deze kosten bedragen € 198,00 p.p. met een minimum van 8 personen binnen hetzelfde bedrijf. Zijn er minder deelnemers, dan bedraagt de groepsprijs € 1.600,00.

Alle prijzen zijn excl. BTW.

Inschrijven
Inschrijven