Elitas BHV

Elitas BHV is onderdeel van de Elitas Groep en wij geven BHV trainingen sinds 2015. Wij zijn een regionale speler. Doordat wij dicht bij onze klanten en instructeurs zitten kunnen we de kwaliteit hoog houden. Wij kennen al onze instructeurs persoonlijk en gebruiken alleen de meest moderne en hygiënische hulpmiddelen.

Van regel-gestuurde (brand) veiligheid naar risico-gestuurde (brand) veiligheid.

Veiligheid wordt vaak gezien als een vanzelfsprekendheid. Dat zou het ook moeten zijn. De werkelijkheid is helaas anders. Het is goed om de risico’s te kennen die werknemers en gasten lopen tijdens hun aanwezigheid in het bedrijf. Als die risico’s bekend zijn kun je ook maatregelen nemen om die risico’s zoveel als mogelijk het hoofd te bieden. Daarom zijn bedrijven verplicht om een RI&E te maken en te onderhouden. Naast een aantal fysieke maatregelen die genomen kunnen worden is elk bedrijf wettelijk verplicht om een BHV organisatie te hebben. Dat kan één persoon zijn of meerdere. De BHV organisatie is bedoeld om Eerste Hulp te kunnen verlenen bij ongevallen, om beginnende brandjes te bestrijden en om het bedrijf te ontruimen indien noodzakelijk. Weet je niet hoe je BHV organisatie er uit zou moeten zien? Wij adviseren je graag.

Van een verplichting naar een leuke en uitdagende cursus.

Steeds meer mensen willen vanuit privé een reanimatie en/of EHBO cursus volgen. Wat is er dan mooier om dit op je werk aangeboden te krijgen? Zowel het Eerste Hulp deel als de (beginnende) brandbestrijding kun je thuis ook toepassen. Maar natuurlijk ligt de focus in onze cursussen op de BHV, op de veiligheid van jou, je collega’s en jullie gasten. Wij proberen zo veel mogelijk rendement uit onze cursussen te halen. Rendement voor het bedrijf. Wij willen de vaardigheden en competenties op een zo hoog mogelijk niveau brengen. Dat doen wij door voorbeelden uit de praktijk van de klant centraal te stellen en door steeds af te wisselen met de lesmethoden en didactische vaardigheden die we inzetten.

BHV op locatie bij de klant of op onze eigen locatie.

Wij komen graag naar de klant toe. Dan kunnen we de lokale situatie maximaal bij onze oefeningen betrekken. Wij laten oefenen met soortgelijke blusmiddelen als er bij jullie aanwezig zijn. We lopen samen door het pand om de belangrijkste punten die bij een ontruiming een rol kunnen spelen ter plaatse door te nemen. Komt het even niet uit om de cursus op jullie locatie te doen? Geen probleem. Op onze eigen locatie hebben we ook alles voorhanden. We oefenen dan ook met soortgelijke blusmiddelen als op jullie bedrijf aanwezig zijn en we oefenen de ontruiming aan de hand van plattegronden.

Certificering

Onze certificaten staan voor een gedegen, kwalitatief hoogstaande BHV training. Elke cursist ontvangt een BHV pas op naam als bewijs dat de BHV training met goed gevolg doorlopen is. Door de certificering kan aangetoond worden dat het bedrijf aan de wettelijke verplichting voldoet. Wil je je aanmelden als burgerhulpverlener? Dan krijg je van ons een Rode kruis reanimatie certificaat waarmee je je aan kunt melden.

IKK-Proof

Voor kinderdagverblijven en gelijkgestelde is de wet per 1-1-2018 aangepast in die zin dat slechts enkele certificaten EHBO aan Kinderen door de wetgever erkend worden. Voor kinderdagverblijven bieden wij de BHV training van het Rode kruis aan. De Rode Kruis certificaten die wij uitgeven zijn door de Rijksoverheid erkend. Uiteraard kan elk bedrijf een Rode kruis BHV cursus volgen indien gewenst. Ook dan wordt de opleiding afgesloten met een Officieel Rode Kruis certificaat en pasje. We zitten centraal in de provincie Utrecht, vlak bij de A27, A12 en A2. Je kunt bij ons pand gratis parkeren. Ook via openbaar vervoer zijn wij prima te bereiken.

Breder dan BHV

Willen je collega’s ook een reanimatiecursus volgen, maar zijn ze geen BHV-er? Geen probleem, ze kunnen het onderdeel reanimatie gewoon meedoen en krijgen dan ook een reanimatie certificaat waarmee ze zich op kunnen geven als burgerhulpverlening.

Contact opnemen